Bel ons
Menu Sluit

Algemene voorwaarden

De Amstelland Zorg Academie verzorgt geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde nascholingen voor verschillende eerstelijns zorgprofessionals in de regio Amstelland. In het geval een nascholing ook toegankelijk is voor deelnemers buiten de regio Amstelland staat dit expliciet vermeld met het geldende tarief.

Voor opleidings- en scholingsdoeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met docenten, accreditatie partijen en eventuele locaties. Amstelland Zorg is verantwoordelijk voor het verantwoord en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Betaling

De betaling van de nascholing verloopt via de betaallink op het aanmeldformulier tenzij anders is bepaald. Deelnemers die zich onverhoopt niet hebben opgegeven maar wel aanwezig zijn bij de nascholing accorderen ter plekke een automatische incasso. Een deelnemer is definitief aangemeld na ontvangst van een digitale bevestiging.

Indien een nascholing gratis wordt aangeboden, wordt voor no-show €35,- in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

Na aanmelding heeft de deelnemer wettelijk 14 dagen bedenktijd en kan zich binnen deze termijn kosteloos afmelden voor de betreffende nascholing. Annulering dient per email te geschieden.

  • Bij annulering tot 2 weken vóór aanvang van de nascholing kan kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij annulering tussen 1 een 2 weken vóór aanvang van de nascholing wordt 50% van het scholingsgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van de nascholing is Amstelland Zorg Academie gerechtigd het volledige scholingsgeld in rekening te brengen.

In geval van verhindering kan een deelnemer een plaatsvervanger aanwijzen om de plaats in te nemen. Dit dient wel voor aanvang van de nascholing te zijn meegedeeld aan de Amstelland Zorg Academie. De oorspronkelijke deelnemer blijft in dat geval verantwoordelijk voor betaling van het scholingsgeld.

Indien de docent verhinderd is door ziekte of privéomstandigheden en niet adequaat kan worden vervangen, heeft de Amstelland Academie het recht de cursus te annuleren en wordt de betaling teruggestort.

Indien twee weken voor aanvang van de nascholing blijkt dat er onvoldoende aanmeldingen zijn heeft Amstelland Zorg het recht de nascholing te annuleren.

Indien de deelnemer recht heeft op terugbetaling zal de Amstelland Zorg Academie het scholingsgeld binnen 3 weken terugstorten.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt bij aanvang van de nascholing uitgereikt of na afloop digitaal toegestuurd.

Copyright

Het studiemateriaal is eigendom van de Amstelland Zorg Academie en de desbetreffende docent(en) en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Accreditatie

Na afloop van de nascholing worden de behaalde accreditatiepunten bijgeschreven in het dossier van de zorgprofessional. Hiervoor heeft de Amstelland Zorg Academie het kwaliteitsregister en het persoonlijk nummer van de deelnemer nodig. Als deze bij de inschrijving ontbreekt kunnen wij de bijschrijving niet verwerken. Aanvullend hierop persoonlijk dossier moet de deelnemer op locatie de presentielijst tekenen. Indien de nascholing ook toegankelijk is voor deelnemers voor wie de scholing niet geaccrediteerd is, ontvangen zij indien wenselijk een certificaat van deelname.

Vertrouwelijk

Alle informatie die tijdens de nascholing wordt uitgewisseld, wordt door de Amstelland Zorg Academie vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling

Een klacht over de organisatie en inhoud van een nascholing kan door een deelnemer schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de Amstelland Zorg Academie. Het streven is om gezamenlijk te komen tot een verbetering of oplossing.

U ontvangt binnen 5 werkdagen bevestiging dat wij uw klacht hebben ontvangen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht komen wij met een voorstel voor afhandeling. Mocht er meer tijd nodig zijn dan geven wij hiervoor een tijdsindicatie. Mocht u het niet eens zijn met ons voorstel voor afhandeling dan kunt u in beroep gaan bij Stichting DOKh. U kunt een email sturen naar klachtenengeschillen@dokh.nl

Het oordeel van DOKh is voor de Amstelland Zorg Academie bindend. Eventuele consequenties worden snel afgehandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaar.

Een klacht of tip melden?

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact
Scholingsaanbod